Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Bağlamında Üniversitelerin İşlevleri Gaziantep Üniversitesi Çalışmalarından Örnekler

Yayın Kategorisi: Makaleler

image

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Bağlamında Üniversitelerin İşlevleri Gaziantep Üniversitesi Çalışmalarından Örnekler
Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi  Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Unesco Milli Komisyonu, 4-6 Mart 2004, Ankara(Gazi Üniversitesi)