Gaziantep Mutfağında Meyveli Tatlar

Yayın Kategorisi: Makaleler

image

Gaziantep Mutfağında Meyveli Tatlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
27 Haziran 2006-1 Temmuz 2006, Gaziantep Tuğcan Otel