Gaziantep Mutfak Kültüründe Geçiş Dönemleri ile İlgili Gelenekler ve İnanışlar

Yayın Kategorisi: Makaleler

image

Gaziantep Mutfak Kültüründe Geçiş Dönemleri  ile İlgili Gelenekler ve İnanışlar
Gaziantep Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu 10 Nisan 2008, Gaziantep