A+ R A-

Tanburi Necdet Yaşar

Tanburi Necdet Yaşar Tanburi Necdet Yaşar by Gonca TOKUZ

İki sevgili olur elinde mızrapla tel

Birbirine gâh cilve, gâh sitem, gâh naz eder

Necdet’in kucağında oluyor tanbur bülbül

Anlayana, aşkları fısıldayan söz eder.

10.1.1971, Hasan Güzelbey

Önsöz: Niyazi Sayın

1. bölüm : Üstad Bir Usta Yetişiyor

Yaşama merhaba

Müzik tutkunu bir aile

Eğitim ğretim Hayatı

Vatanî görev

O çok özel biri

Aile her şeyden önemli

Kişiliği, güzelliğin ihtişamına ayarlı bir insan

İyi ki arkadaşlar var, dostlar var, anılar var..

Yaşar Matbaası

Tanbur

Âşık Veysel ve bağlama

Bitmeyen sevda: Tanbur

Necdet Bey ve tanburları

Melez bir güzel: Sarı Kız

Tanburî Cemil Bey

Mesut Cemil

Gaziantep ve Tanburî Cemil Özbal

İstanbul’da musiki çevresi

“Benim küçük Cemil’im”

Radyoculuğumuzun Altın Devri: İstanbul Radyosu,

İstanbul Belediye Konservatuvarı

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

“Üçüncü Üniversitem”

“Necdet Yaşar Ensemble”

Necdet Yaşar ve Niyazi Sayın Bir Markadır

Sanat elçimiz yurt dışında

Yehudi Menuhin

Tanburi Cemil Bey için son görev

Ödüller

Müzik anlayışı, tekniği , tavrı, üslubu, eserleri

Tekniği,

Tavrı,

Üslubu

Eserleri

Taksimleri

2. bölüm: Sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, dostlar Necdet Yaşar için ne söylediler?

Tanbuî Necdet Bey, Bülent Aksoy

Tanburîler için bir okul, Metin Aksu

Avazeyi bu aleme Davut gibi sal, Ruhi Ayangil

Harikulade tanbur tınısına kendi imzasını ekledi, Murat Aydemir

Musikimizde taze bir nefes, Cüneyt Bayraktar

Necdet Yaşar, İncila Bertuğ

Genç kuşaklara örnek, Arslan Çekiç

Necdet Yaşar hakkında, Behruz Çinici

Gelenekte özgün bir üslup, Pelin Değirmenci

“Canım benim.!.”, M. Uğur Derman

Tanburun özgün ikinci miladı, Özgen Erev

Kayıtları bizim ders kitaplarımızdır, Hasan Esen

Necdet Yaşar, Walter Feldman

O bir ekol, Aziz Şenol Filiz

Necdet Yaşar, Robert Garfias

Necdet Yaşar anıları, İlhami Gökçen

Sanat elçisi, Özgen Gürbüz

Geleneği tazeleyen sazende, Fikret Karakaya

Taksimleri birer şaheser kompozisyondur, Fırat Kızıltuğ

Necdet Yaşar üslubu, Çetin Körükçü

Musiki böyle icra edilir, Nazmi Özalp

Tanburî Necdet Yaşar, Özer Özel

Necdet Yaşar rüzgarı, Gönül Paçacı

Gençlere ışık tutmuş tanburî, Yılmaz Pakalınlar

Tanburî Cemil “bilgisini” okullaştırmak, Ersu Pekin

Necdet Yaşar, Hiromi Lorraine Sakata

Necdet Yaşar bir “hors concour”dur, Erol Sayan

Necdet Yaşar, Karl L. Signell,

Tanbur virtüözü: Necdet Yaşar, Selçuk Sipahioğlu

Necdet Yaşar ekolü, Hakan Talu

Necdet Yaşar, Murat Salim Tokaç

Necdet Yaşar, Mutlu Torun

Her yaptığı taksim farklıdır, Kağan Ulaş

“Evet, tanbur çalıyoruz!” Ali Yaşar

Babam, Semih Yaşar

Övündüğümüz tanburî, Alaeddin Yavaşça

Necdet Yaşar tonu, Birol Yayla

Necdet Yaşar ağabeyim, Zeki Yılmaz

Sazendelere rehber, Halil İbrahim Yüksel

3. bölüm: Ekler

Necdet Yaşar ile Söyleşi

Şöyleşi: Onat Kutlar “ Tamburî Cemil Bey tarafından!..”

Son söz, Necdet Yaşar

Kaynakça

Önsöz ve Son Söz

ÖN SÖZ

Mukarrer imiş ezelde tanışmak bize.. Tanışmak da ne imiş sanki, tabiri caizse bir yastığa, yani gönül yastığına baş koymuşuz..

Bu yoldan gelme kardeşliğimizi, yaşamış olduğumuz bir hayat boyunca, icap eden musiki taassubumuz içinde; Itrîler, Zaharyalar, Dedeler ve benzerleri .. daha daha, hele hele o asil insan Cemil’in ve onun en büyük eseri olan “ Baba” diye hitap ettiğimiz Mesat Cemil’in yolundan ayrılmama ilkesini esas ittihaz ederek bugüne, yine Kaşıyarık Hüsamettin, Sami ve Osmanlarla tanbur ve neyin sedasını sevenlere tattırmayı ancak Hakkın bir lütfu olarak düşünmemiz daha da yerinde olur, zannederim.

Necdet’in tanburunda, Yorgo Bacanos’un lavta mızrabını, Tanburî Cemil’in ölmez nağmelerini, Baba Mesut’un mızrapsız olarak parmağıyla çıkan bir Oskiyam tarzını her zaman görebilirsiniz. Hatta dikkat edilirse Samilerin, Osmanların sedalarını bulabilirsiniz. Bizler asil olan yoldan ayrılmadık. Necdet’in zaten yapısı da buna müsait değildir. Biz bu yaşa onunla geçirmiş olduğumuz hatıraları gönüllerde kalacak olan en güzel günlere geldik.

Cemil’in ruhunun bulunduğu bu gönül bahçesinde onun olgun, velud nağmeleri her zaman yaşayacaktır.

Bizlerin çile doldurduğumuz bu gönül tekkesinde, aziz kardeşime hayatında sıhhat, afiyet temennilerimi arz eder, nice Necdet Yaşarların yetişmesi temennilerimi Haktan can-ı gönülden Niyazi niyaz eder.

Niyazi Sayın

SON SÖZ

Sanatımı ve hayatımı anlatan bu kitabın hazırlanması beş yıl kadar süren bir zaman içerisinde gerçekleşti. Katılanların çeşitli şehirlerde ve ülkelerde olması, günümüzün teknik imkanlarına rağmen , çalışmaları daha da zorlaştırdı. Bütün bu zorlukları aşarak neticeye gitmeyi başaran Gonca Tokuz’un inanılmaz azim ve sabır gücünü anlatacak kelime bulamıyorum. Ödenmesi, ödeşilmesi çok zor olan bu hakkını helal etmesini diliyorum. Bu kitabın tasarımına büyük bir dirayetle emek veren can kardeşim Ersu Pekin’e sonsuz teşekkür ederim.

Bu arada hiçbir hatır gönül baskısı altında kalmadan en samimi duygularla görüşlerini anlatan sanatkâr, müzikolog, yazar ve araştırmacılara ve özellikle bu kitaba şairane bir önsöz yazan kadim dostum, sanat hayatımdaki kader arkadaşım efsane neyzenimiz Niyazi Sayın’a da en içten duygularla teşekkürler ederim. Tahminlerin fevkinde bir ilgi göstererek beni onurlandırıp mutlu ettiler.

Hayatım boyunca sanat prensiplerinden hiç ödün vermedim. Kaybedeceğim şeylerin bedeli ne olursa olsun inandığım yolda yürüdüm. Görmüş olduğum bu büyük ilgide bunun da bir payı olduğunu sanıyorum. Genç yeteneklerimizin de sanatları kadar inandıkları yolda cesur adımlarla yürümelerinin kendilerine çok şey kazandıracağına eminim.

Necdet Yaşar..


PopUp MP3 Player (New Window)