Perşembe, 26 Nisan 2012 08:31

Makaleler

Makale Değerlendirme
(1 vote)

YAYINLAR

Kültürümüzün Geliştirilmesi, Tanıtılması ve Yayılmasında Üniversitelerimize Düşen Görevler
2. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI, T:C Kültür Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 5-8 Aralık 1989, Ankara, Milli Kütüphane

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Bağlamında Üniversitelerin İşlevleri Gaziantep Üniversitesi Çalışmalarından Örnekler

Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi  Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Unesco Milli Komisyonu, 4-6 Mart 2004, Ankara(Gazi Üniversitesi)

Dünya Mutfaklarında Türk Mutfağından  İzler
Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, VI. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 2005, Ankara, Öğretmenevi

Gaziantep Mutfağında Meyveli Tatlar
Kültür ve Turizm Bakanlığı, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
27 Haziran 2006-1 Temmuz 2006, Gaziantep Tuğcan Otel

Gaziantep Mutfak Kültüründe Geçiş Dönemleri  ile İlgili Gelenekler ve İnanışlar
Gaziantep Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu 10 Nisan 2008, Gaziantep

Gaziantep İlinde Seyirlik Kadın Oyunları
Halk Kültüründe Tiyatro Uluslar arası Sempozyumu
Yeditepe Üniversitesi, Motif Derneği 25-27 Aralık 2008, İstanbul

Gaziantep İlinde Çocuk Oyunları
XVIII. Uluslar arası KİBATEK Edebiyat Şöleni  (Türk Kültüründe Çocuk ve Çocuk Edebiyatı/Edebiyatta Çocuk), 25 Eylül- 1 Ekim 2009- Bodrum 

Gaziantep Geleneksel  Çocuk Oyunlarındaki Değişimin Sözlü-Yazılı Kültür Bağlamında İncelenmesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu 9-10 Aralık 2010, Ankara (Milli Kütüphane)

KATKIDA BULUNULAN YAYINLAR:

Ördekli Kazlı, Gelinli Kızlı, Mutfaklardan Taşan Öyküler (Hazırlayan: Tijen İnaltong)  İletişim Yayınları, 1. Baskı 2003, İstanbul, s 112.

Gaziantep Mutfak Kültürü,  Dört Yanı Dağlar Bağlar (Hazırlayan: Selahattin Özpalabıyıklar) Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Aralık 2007, 1.Baskı,  s 229-255

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyve Yemekleri,  Türk Mutfak Kültürü  Üzerine Araştırmalar, (Hazırlayanlar: N.Berkok-K.Toygar) Türk Mutfak Kültürü  Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2008,1. Basım,  s 189-206

Gaziantep İlinde Kahkeler ve Kahkecilik,  Türk Mutfak Kültürü  Üzerine Araştırmalar, (Hazırlayanlar: N.Berkok-K.Toygar)  Türk Mutfak Kültürü  Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2008, 1. Basım, s 189-206

Gaziantep Mutfağında Mevsimlik Hazırlıklar, Türk Mutfak Kültürü  Üzerine Araştırmalar, (Hazırlayanlar: N.Berkok-K.Toygar),   Türk Mutfak Kültürü  Araştırma ve Tanıtma Vakfı, Ankara, 2009,  1. Basım, s 143-170

KATKIDA BULUNULAN PROJELER

Kültür Bakanlığı ile  Gaziantep Üniversitesi  arasında imzalanan bir protokol ile  yaşama geçirilen  bir yıl süreli Gaziantep El Sanatları   Araştırma Projesi (Sedef Kakmacılıkla Yemenicilik ve Aba Dokumacılığı ) Aralık 1993.

Türkiye Suriye Bölgelerarası İşbirliği Projesi kapsamında Başbakanlık-Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Halep Mutfağının  Tanınması, Karşılaştırılması ve Tanıtılması Projesi. 2008
Gaziantep-Halep Mutfak Kültürü ve Yemekleri: Benzerlikler ve Farklılıklar (Culture of Cuizine and Food of Gaziantep and Eleppo: Similarities and Differences), Fersa Matbaacılık, 2009, İstanbul

En Son Düzenleme Salı, 02 Ekim 2012 14:35
Gonca Tokuz

Gonca Tokuz

lk ve orta öğrenimini Gaziantep’te, yüksek öğrenimini Samsun Eğitim Enstitüsünde  ve Anadolu Üniversitesinde yaptı.  Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde  (Halk Bilimi Anabilim Dalı) yüksek lisansını tamamladı.

Gonca Tokuz

back to top