Kültürümüzün Geliştirilmesi, Tanıtılması ve Yayılmasında Üniversitelerimize Düşen Görevler

Yayın Kategorisi: Makaleler

image

Kültürümüzün Geliştirilmesi, Tanıtılması ve Yayılmasında Üniversitelerimize Düşen Görevler
2. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI, T:C Kültür Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 5-8 Aralık 1989, Ankara, Milli Kütüphane