Gaziantep Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Değişimin Sözlü-Yazılı Kültür Bağlamında İncelenmesi

Yayın Kategorisi: Makaleler

image

Gaziantep Geleneksel  Çocuk Oyunlarındaki Değişimin Sözlü-Yazılı Kültür Bağlamında İncelenmesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu 9-10 Aralık 2010, Ankara (Milli Kütüphane)