Bir Zamanlar Biz de Çocuktuk

07 Ocak 2024

Sunuş

 

Oyun kavramı geleneksel çocuk oyunları ........................................................12-17

 

1) Güç ve yetenek gösterileri, yarışlar

Arasını Kestim - Gaziantep..................................................................................... 18

Darabil - Gaziantep................................................................................................... 19

Elden Ele İp Geçirme -Niğde .................................................................................. 20

Kubbe Çöktürüm - Gaziantep................................................................................. 21

Kuş Kanadından Ayrılmaz - Gaziantep.................................................................22

Mer Mer Mekiko - Gaziantep..................................................................................23

Şakı Bülbülüm Şakı - Kilis .......................................................................................24

Taş Dövüşü-Gaziantep.............................................................................................25

 

2) Koşma, Kovalamaca, Kurtarma, Zor/Güç Kullanma Oyunları

Anne Beni Kurda Verme - Kilis...............................................................................26

Don Ateş - Gaziantep ............................................................................................... 27

Ebe Beni Kurda Verme- Gaziantep 1 .....................................................................28

Ebe Beni Kurda Verme- Gaziantep 2 .....................................................................28

Ebe Beni Kurda Verme- Gaziantep 3 .....................................................................28

Ebe- Sivas...................................................................................................................31

Ebelemek - Saklanbaç - Bolu ...................................................................................32

Elim Sende-Kilis........................................................................................................33

Eski Minder - Gaziantep...........................................................................................34

Eşim Seni Süren kim - Sivas...................................................................................35

Köşe Kapmaca - Bursa.............................................................................................36

Köşe Kapmaca - Gaziantep.....................................................................................37

Köşe Kapmaca - Kilis............................................................................................... 38

Mendil Kapmaç - Gaziantep ...................................................................................39

Papuç Çarpmaç - Gaziantep.................................................................................. 40

Papuç Çarpmaç- Kahramanmaraş......................................................................... 41

Simit - Gaziantep......................................................................................................42

Tavşan Kaç Tazı Tut - Gaziantep............................................................................43

Zincir - Gaziantep .....................................................................................................44

 

3) Atlama, Sıçrama, Sekme ve Kayma Oyunları

 

Ayak Üstünden Atlama - Gaziantep-Kilis ............................................................45

Ayak Yere Basmaz - Gaziantep ..............................................................................46

Bilgi Yarışlı Seksek-Gaziantep................................................................................47

Birdirbir-Gaziantep...................................................................................................48

Çizgi-Elazığ.................................................................................................................49

Çizgi- Kütahya ......................................................................................................... 50

Çizgi - Zincirli - Gaziantep....................................................................................... 51

Eşeği Tazeledik-Adana.............................................................................................52

Hakeke- Gaziantep 1 ................................................................................................53

Hakeke-Seksek - Gaziantep 2 ................................................................................54

Hakeke-Seksek - Gaziantep 3.................................................................................55

Hakeke-Seksek - Gaziantep 4.................................................................................55

İp Atlama-Kendir Atlamak - Gaziantep ...............................................................57

İp Atlama-Kilis 1........................................................................................................58

İp Atlama- Kilis 2 ......................................................................................................59

İp Atlama-Siirt.......................................................................................................... 60

İp İp İlmeden-Gaziantep 1.......................................................................................61

İp İp İlmeden-Gaziantep 2 ......................................................................................62

İp İp İlmeden-Gaziantep 3......................................................................................63

İp İp İlmeden-Kilis ....................................................................................................64

İp Üzerinden Atlamak - Gaziantep ........................................................................65

Kendir Sekme- Gaziantep ......................................................................................66

Lastik Oyunu-İstanbul ............................................................................................67

Mektup Çizgisi-Mersin ............................................................................................ 68

Memleket-Kilis 1 .......................................................................................................69

Memleket-Kilis 2.......................................................................................................70

Sekmek - Muğla..........................................................................................................71

Seksek- Gaziantep ................................................................................................... 72

Seksek - İzmir ............................................................................................................73

Seksek-Top ile oynanan- Kilis ................................................................................ 74

Taş Sekmece- Antakya............................................................................................. 75

Uzun Eşek - Ihvar-ıt Tavil - Siirt .............................................................................76

Uzun Eşek- Gaziantep ............................................................................................. 77

 

4) Hedefe Yönelik/Hedefe Atışlı Oyunlar

 

Aşık Oyunu - Gaziantep.....................................................................................79-78

Balya-Hassa - Antakya............................................................................................80

Bur-Ur-Yedi taş - Antakya.......................................................................................81

Canbelik Oyunu - Manisa.................................................................................. 82-83

Ceviz Oyunu - Kıbab - Siirt......................................................................................84

Cıncık Oyunu - Gaziantep........................................................................................85

Culuplu Gülle - Gaziantep ..................................................................................... 86

Cücük - Gaziantep.....................................................................................................87

Çanak Çömlek - Karaman ....................................................................................... 88

Çato - Antakya.......................................................................................................... 89

Çelik Çomak - Balıkesir............................................................................................ 90

Çelik Çomak - Gaziantep 1.......................................................................................91

Çelik Çomak - Gaziantep 2.......................................................................................92

Çelik Çomak - Karaman............................................................................................93

Çelik Çomak - Şanlıurfa............................................................................................94

Dalya- Ankara .....................................................................................................95-96

Dokuz Taş - Balıkesir.................................................................................................97

Dokuz Taş - İstanbul ............................................................................................... 98

Dokuz Taş - Sivas ......................................................................................................99

Ebeli Gıç Gıç - Adana .............................................................................................100

Firizbi - Diyarbakır...................................................................................................101

Futbol - Diyarbakır ..................................................................................................102

Gazoz Kapağı Oyunu - Diyarbakır ....................................................................... 103

Hırç - Gaziantep ..................................................................................................... 104

Hörr - Gaziantep..................................................................................................... 105

Kaptan - Misket - Ankara..............................................................................106-108

Kibrit Kutusu Oyunu - Diyarbakır........................................................................ 109

Kuçat - Siirt..............................................................................................................110

Kuka - Ordu...............................................................................................................111

Küşküş - Şanlıurfa .................................................................................................. 112

Lepik - Hakkari......................................................................................................... 113

Levliye - Siirt............................................................................................................ 114

Mile - Balıkesir......................................................................................................... 115

Mocuk Bor - Niğde .................................................................................................. 116

Ökçe Oyunu - Gaziantep.........................................................................................117

Pit-Çelik Çomak - Siirt............................................................................................ 118

Portakal Atma Yarışı - Gaziantep......................................................................... 119

Yedi Bardak Gaziantep 1........................................................................................120

Yedi Bardak Gaziantep 2 ....................................................................................... 121

Yedi Bardak Gaziantep 3.......................................................................................122

Yedi Taş - Adana .....................................................................................................123

Yedi Taş - Beş Taş - Mersin ...................................................................................124

Yedi Tuğla - Malatya ..............................................................................................125

Yılan - Adapazarı ....................................................................................................126

Yılan - Gaziantep .................................................................................................... 127

Zilley - Hörr- Gaziantep .........................................................................................128

 

5) Atma-Tutma, Yakalama, Çevirme, Saklama ve Saklanma Oyunları

 

Baş Oyunu - Balıkesir ............................................................................................129

Beş Taş - Adana...................................................................................................... 130

Beş Taş - Ankara...................................................................................................... 131

Beş Taş - Edirne.......................................................................................................132

Beş Taş - Elazığ........................................................................................................133

Beş Taş - Erzurum...................................................................................................134

Beş Taş - Gaziantep 1 .............................................................................................135

Beş Taş - Gaziantep 2.............................................................................................136

Beş Taş - Gaziantep 3............................................................................................. 137

Beş Taş - Gaziantep (lastik top ile) ..................................................................... 138

Beş Taş - Kahramanmaraş ....................................................................................139

Beş Taş - Kütahya .................................................................................................. 140

Beş Taş - Beş Kaya - Mersin .................................................................................. 141

Beş Taş - Mersin ......................................................................................................142

Çok Taş - Erzurum...................................................................................................143

İstop - Renkli İstop - Denizli.........................................................................143-144

İstop - Gaziantep ....................................................................................................145

İstop - İstanbul........................................................................................................146

Körebe - Ankara....................................................................................................... 147

Körebe -Göz Bağlamaç - Erzurum........................................................................148

Körebe - Gaziantep.................................................................................................149

Muraharal - Kilis..................................................................................................... 150

Orta Sıçan - Gaziantep........................................................................................... 151

Pip - Kilis...................................................................................................................152

Saklanbaç - Gaziantep...........................................................................................153

Saklanbaç - Toplu Saklanbaç - Gaziantep..........................................................154

Saklanbaç - İstanbul ..............................................................................................155

Saklanbaç - Kütahya ..............................................................................................156

Yakan Top - Adana.................................................................................................. 157

Yakar Top - Gaziantep ...........................................................................................158

Yakar Top - İstanbul ...............................................................................................159

 

6) Oranlama ve Tahmin Etme Oyunları

 

Anne Saat Kaç - Gaziantep ................................................................................. 160

El El Üstünde Kimin Eli Var - Kilis ........................................................................ 161

Kim Vurdu - Erzurum .............................................................................................162

Vız - Ankara..............................................................................................................163

Yüzük Oyunu - Gaziantep 1 ..................................................................................164

Yüzük Oyunu - Gaziantep 2......................................................................... 165-166

7) Taklit ve Hayali Oyunlar ile Büyülük, Törensel Oyunlar

Çömçe Gelin - Gaziantep 1 .................................................................................... 167

Çömçe Gelin - Gaziantep 2...................................................................................168

Çömçe Gelin - Gaziantep 3...................................................................................169

Çömçe Gelin - Kilis 1...............................................................................................170

Dimbo - Gaziantep...................................................................................................171

Evcik Evcik - Adana................................................................................................. 172

Evcilik - Kahramanmaraş ...................................................................................... 173

Evcilik - Erzurum ..................................................................................................... 174

Evcilik - Ekmek Yapma - Gaziantep ..................................................................... 175

Hörgül - Gaziantep ................................................................................................. 176

Molla Potik - Elazığ ..................................................................................................177

Şeyhim Bahçende Neler Var - Gaziantep........................................................... 178

Ya Mum Ya Para - Kandil Oyunu - Bursa ............................................................ 179

 

8) Yasaklanmış hareketler ve Şaşırtma ile Şaka ve Kızdırma Oyunları

 

Deve - Cüce - Mersin.............................................................................................. 180

Domates Yattı Kalktı - Gaziantep ........................................................................ 181

Düdük Çalma - Gaziantep......................................................................................182

Kubbe Demir Zikke - Gaziantep ...........................................................................183

Kulaktan Kulağa - Gaziantep................................................................................184

Sürme mi Çekme mi - Gaziantep.........................................................................185

Tıp - Gaziantep........................................................................................................186

Tuz, Biber, Otuz-Kilis .............................................................................................. 187

 

9) Şans-Talih-Bahis-Fal -Strateji Oyunları

 

Caşar mı caşmaz mı - Gaziantep 1.......................................................................188

Coşar Çoşmaz - Gaziantep 2.................................................................................189

Gazoz Caşırma - Adana......................................................................................... 190

Ecim Ecim Olsun mu - Sivas ................................................................................. 191

Kağıt Çekme - Gaziantep.......................................................................................192

Mangala - Gaziantep .....................................................................................192-193

Peçiç - Gaziantep ....................................................................................................196

Peçiç - Kilis .............................................................................................................. 197

Üç Taş - Mersin........................................................................................................198

 

10) Seçme Çıkarma Oyunları

 

Aç kapıyı Bezirganbaşı - Adana ...........................................................................199

Aç kapıyı Bezirganbaşı - Gaziantep ....................................................................200

Birem Birem - İstanbul...........................................................................................201

El El Epelek - Sivas .................................................................................................202

Güzellik mi Çirkinlik mi - Kilis ..............................................................................203

Güzellik mi Çirkinlik mi - Ordu .............................................................................204

Kutu Kutu Pense - Gaziantep 1...........................................................................205

Kutu Kutu Pense - Gaziantep 2...........................................................................206

Kutu Kutu Pense - İzmir....................................................................................... 207

Mendilim Köşe Köşe - Gaziantep........................................................................208

 

11) Sözlü Formül/Tekerleme veya Müzik Eşliğinde Oynanan Oyunlar

 

Aya Maya Kumpanya - Ankara ............................................................................209

Çoban Oyunu - Ankara...........................................................................................210

Çoban - Usta Oyunu-Gaziantep .......................................................................... 211

Renk Oyunu - Ankara .............................................................................................212

Renk Oyunu – Gaziantep.......................................................................................213

Top Top Kadife - Gaziantep...................................................................................214

Yağ Satarım Bal Satarım - Antakya.....................................................................215

Yağ Satarım Bal Satarım - Balıkesir ...................................................................216

Yağ Satarım Bal Satarım - Erzurum .................................................................... 217

Yağ Satarım Bal Satarım - Gaziantep 1 ..............................................................218

Yağ Satarım Bal Satarım - Gaziantep 2..............................................................219

Yağ Satarım - İzmir...............................................................................................220

Yağ Satarım Bal Satarım - Kilis............................................................................221

Yağ Satarım Bal Satarım - Niğde.........................................................................222

 

12) Zeka, Bilgi, Genel Kültür ve Matematiksel Oyunlar

 

Bin de Gel - Gaziantep .......................................................................................... 223

Dağ, Şehir, Nehir - Kilis ..........................................................................................224

Eşlenbeş Lebbeş - Gaziantep............................................................................... 225

Hırsızımı Bilirim - Kilis .......................................................................................... 226

İsim, Şehir - Antakya ..............................................................................................227

İsim, Şehir, Hayvan - Gaziantep.......................................................................... 228

Şakı Bülbülüm Şakı - Gaziantep.......................................................................... 229

Şaşkın Ebe - Kilis....................................................................................................230

Şehir - Coğrafya Oyunu - Gaziantep....................................................................231

 

13) Oyuncaklar İle Oynanan Oyunlar

 

Bez Bebek - Gaziantep.......................................................................................... 232

Bez bebek - Gazoz Kapağından Bebek - Tekirdağ............................................ 233

Bilye Arabası - Gaziantep ..................................................................................... 234

Bilye Arabası - Kilis ................................................................................................ 235

Cirnik - Artvin.......................................................................................................... 236

Çağatara - Rize ........................................................................................................237

Çağladan Tavşan - Gaziantep.............................................................................. 238

Çamur Oyunları - Şanlıurfa .................................................................................. 239

Çember - Tengileşek - Gaziantep-Kilis ..............................................................240

Çember Çevirme-Hulahop - Gaziantep .............................................................241

Çığıştağı - Çıkşa Çalmak - Kilis-Gaziantep..........................................................242

Deerme - Almalıya Derme - Gaziantep .............................................................. 243

Develeme - Malatya............................................................................................... 244

Fırıldak Çevirme - Adana 1.................................................................................... 245

Fırıldak Topaç - Adana 2........................................................................................ 246

Gülle - Gaziantep ....................................................................................................247

Höngülü Göç - Kahve - Gaziantep ...................................................................... 248

Kızkaçıran Oyunu - Bursa ............................................................................ 249-250

Salıncak - Isparta ...................................................................................................250

Sapan - Bolu ............................................................................................................251

Sapan - Sapan Kavgası- Kilis .............................................................................. 252

Taş Gülle - Dallı Gülle-Kilis ................................................................................... 253

Top - Top Oynamak Gaziantep ............................................................................ 254

Topaç Çevirme - Gaziantep.................................................................................. 255

Yararlanılan Kaynaklar.......................................................................................... 256