Makaleler ve Yazılar

Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzelenmesi Bağlamı...

Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi  Araştırma ve Uygulama Merkezi Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Unesco Milli Komisyonu, 4-6 Mart 2004, Ankara(Gazi Üniversitesi)

post iamges

Gonca Tokuz

Dünya Mutfaklarında Türk Mutfağından İzler

Başbakanlık, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, VI. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 2005, Ankara, Öğretmenevi

post iamges

Gonca Tokuz

Gaziantep Mutfağında Meyveli Tatlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 27 Haziran 2006-1 Temmuz 2006, Gaziantep Tuğcan Otel

post iamges

Gonca Tokuz

Gaziantep Mutfak Kültüründe Geçiş Dönemleri ile İl...

Gaziantep Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uluslararası Gaziantep Araştırmaları (Sözlü Kültür, Dil ve Edebiyat) Sempozyumu 10 Nisan 2008, Gaziantep

post iamges

Gonca Tokuz

Gaziantep İlinde Seyirlik Kadın Oyunları

Halk Kültüründe Tiyatro Uluslar arası Sempozyumu Yeditepe Üniversitesi, Motif Derneği 25-27 Aralık 2008, İstanbul

post iamges

Gonca Tokuz

Gaziantep İlinde Çocuk Oyunları

XVIII. Uluslar arası KİBATEK Edebiyat Şöleni  (Türk Kültüründe Çocuk ve Çocuk Edebiyatı/Edebiyatta Çocuk), 25 Eylül- 1 Ekim 2009- Bodrum 

post iamges

Gonca Tokuz

Gaziantep Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Değişimin...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu 9-10 Aralık 2010, Ankara (Milli Kütüphane)

post iamges

Gonca Tokuz

images

Türklerde Su Kültü

post iamges

Gonca Tokuz

images

Halk Şiirinde Kaymak

post iamges

Gonca Tokuz

images

Kilis Mutfağı

post iamges

Gonca Tokuz

Kültürümüzün Geliştirilmesi, Tanıtılması ve Yayılm...

2. MİLLİ KÜLTÜR ŞÛRASI - T:C Kültür Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı - 5-8 Aralık 1989, Ankara, Milli Kütüphane

post iamges

Gonca Tokuz

Unutulan Meyveli Lezzetler, Gaziantep Mutfağı

II. Uluslararası Gastronomi Kongresi, 8-10 Aralık 2016, İzmir Fuarı, İZMİR

post iamges

Gonca Tokuz